Vägledning till det nya fritidsbåtsdirektivet 2013-53-EU

flag UK

Du som är yrkesutövare i fritidsbåtsektorn, vad vet du om de nya EU-reglerna?

Ta reda på det med vårt snabbtest:

http://www.europeanboatingindustry.eu/quiz/

Nedräkningen har börjat…

Den 18 januari 2016 börjar de nya EU-reglerna för fritidsbåtar, vattenskotrar, motorer och utrustning gälla.

I European Boating Industry och ICOMIA:s vägledning till EU:s fritidsbåtsdirektiv finns allt du behöver veta för att på ett säkert sätt kunna tillverka, importera, distribuera och sälja dina produkter på EU:s inre marknad, inom EES och i Schweiz.

Vägledningen innehåller:

  • en ”snabbguide” som gör att vem som helst kan säkerställa att produkten man planerar att förvärva och använda är säker och ren samt överensstämmer med EU:s regler
  • detaljerade kapitel med fullständig information om lagstiftningsramen; de viktigaste förändringarna i de väsentliga kraven rörande säkerhet och miljö; förfarandena för bedömning av överensstämmelse vid certifiering och CE-märkning; den stärkta marknadskontrollen; och de särskilda fallen.

Dessutom har du som läsare stor nytta av följande:

  • den jämförande tabellen, med huvuddragen i den gamla och den nya texten samt tillhörande harmoniserade standarder
  • listan över nationella behöriga myndigheter i EU, EES och Schweiz
  • listan över anmälda organ som har ackrediterats att genomföra förfarandena för bedömning av överensstämmelse och certifiering
  • mallen för EU-försäkran om överensstämmelse, med mera.

Båtbyggare – missa inte detta!

En oumbärlig cd-rom med alla de viktigaste ISO-standarderna som ger presumtion om överensstämmelse med EU-direktivet. Cd-romskivan finns på engelska och franska.

Beställ din cd-rom nu