Úvod k průvodci EU RCD


Stáhněte soubor PDF
€ 2.99
flag UK

Profesionálové v oblasti rekreačních plavidel – znáte dobře nová pravidla Evropské unie?

Ověřte si své znalosti pomocí 15. otázek v testu:

http://www.europeanboatingindustry.eu/quiz/

Odpočítávání už začalo...

Od 18. ledna 2016 začnou platit nová pravidla Evropské unie pro čluny, vodní skútry, lodní motory a komponenty

Evropský lodní průmysl a ICOMIA vytvořili tento průvodce pro EU RCD, abyste se mohli seznámit se vším potřebným pro bezpečnou výrobu, dovoz, distribuci a prodej vašich výrobků na jednotném trhu EU, EEA a Švýcarska.

Českou verzi průvodce pro Vás zajistila APL. Průvodce obsahuje:

  • “Rychlého průvodce”, s pomocí kterého se můžete ujistit, že výrobek, kterých plánujete zakoupit či používat, je bezpečný, čistý a v souladu s pravidly EU;
  • Detailní kapitoly s podrobnými informacemi o právním rámci, hlavních změnách základních požadavků na bezpečnost a ochranu životního prostředí, procedurách posouzení shody pro certifikaci a označování CE, posílení dohledu nad trhem a speciálních případech.

V průvodci dále naleznete:

  • Srovnávací tabulku s porovnáním textů starých a nových harmonizovaných norem ISO
  • Seznam kompetentních národních orgánů v zemích EU, EEA a Švýcarsku
  • Seznam notifikovaných osob akreditovaných pro provádění posouzení shody a certifikačních procedur
  • Šablonu EU Prohlášení o shodě a mnoho jiného.

Nepostradatelná pomůcka každého výrobce člunů!

Tento CD-Rom obsahuje všechny hlavní normy ISO, které poskytují předpoklad shody se směrnicí EU. CD-Rom je dostupný v angličtině a ve francouzštině.

CD-Rom objednávejte na